Тенденции в козметиката

По статистика в световен мащаб целогодишно се харчат по няколко десетки милиарда долара за козметика. В нея се включват различни сегменти и направления всеобхватно предлагащи различни продукти в грижата за тялото и поддържане на красив външен вид.

Счита се, че колкото по – развита е икономиката на една държава, толкова по – високо е производството на козметични продукти, тъй като потреблението го налага и изисква. Различните компании следват различна идеология за развитие. В този смисъл направлението, по което се изготвят различните продукти варира.

Ако идейно разделим тези направления на няколко лъча, бихме могли да ги дефинираме като: химични и натурални разработки, както и биоактивни съставки. Най – често един козметичен продукт се състои от основа към която се добавят активни съставки с цел постигане на определен резултат. Ако концепцията са натурални продукти, тогава съставките в основата ще са натурални или доближени до този тип по структура и състав. Ако основата е химична, то суровините използвани за направата, ще са добити по изкуствен път. В този смисъл вида козметика се разделя на групи, които могат да варират по цена и качество. Съставките в козметиката се делят на:

Микро козметика

Този тип козметика съдържа активни съставки на микроорганизми.

Морска козметика

Съдържа в състава си активни съставки добити от морската флора и фауна.

Петро козметика

Съдържа компоненти на минерали и елементарни съединения.

Фитокозметика

Съдържа активни съставки от растителен прозиход. Тази козметика се разглежда като лека, ефективна и щадяща.

Синтетична козметика

Към тази категория се включва синтетичната алтернатива на активни компоненти, като витамини, антиоксиданти и др.

Полусинтетична козметика

В тази група може да открием модифицирани по химичен път растителни екстракти и природни съставки.